รีวิว 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

ตรวจสอบบัญชี

หนึ่งในงานหลักที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการในการบัญชีสาธารณะคือการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าและการออกความเห็นของงบ โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีรับรู้ว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นกลางซึ่งตรวจสอบและประเมินงบการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหาร จากการตรวจสอบ CPA ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินโดยเปิดเผยว่าพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

โดยในรีวิวบทความนี้เราจะมาช่วยคุณเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชี หรือ สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ใช่สำหรับบริษัทคุณกันจากการคัดเลือก 10 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ มีประสบการณ์มานาน และได้มาตรฐานมาแนะนำให้ได้ตัดสินใจกัน

สารบัญ :

จัดทำโดย thTop10.com

AM Audit Group ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ ตามกฎหมายการตรวจสอบของไทยประสบการณ์ที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 25 ปีและทีมงานที่ทำงานร่วมกับลูกค้าในประเภทธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมในงานตรวจสอบบัญชีและบัญชีภาษีระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ รวมถึงข้อมูลการใช้งานอย่างต่อเนื่องในแผนธุรกิจ 

AM Audit Group (บริษัท เอเอ็มออดิทแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีในกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบัญชีและการตรวจสอบบัญชี มีนโยบายหลักที่มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ขอแสดงความนับถือลูกค้าตรงต่อเวลาและอย่าทิ้งงานดังนั้นผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชีและภาษีอีกต่อไป

ให้บริการในส่วนของ:

– บริการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ

– บริการด้านทำบัญชี วางแผนภาษีอากรและการเงิน

– จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

– วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

– ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึก

– ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ติดต่อ

บริษัท ตรวจสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น บริษัท ในเครือธรรมนิติซึ่งมี บริษัท ธรรมนิติ (จำกัด มหาชน) ในฐานะ บริษัท แม่ ธรรมนิติกรุ๊ปให้บริการอย่างมืออาชีพใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ กฎหมายบัญชีสัมมนาอบรมและเอกสารวารสารภาษี 

แต่ละพื้นที่มีวัตถุประสงค์นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกันโดยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นอิสระเพื่อดำเนินนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละพื้นที่ภายใต้แนวทางของธรรมนิติที่เน้นความสามัคคีความมั่นคงมั่งคั่งและสร้างสรรค์

ให้บริการในส่วนของ:

– ตรวจสอบงบการเงิน

– การสอบทานงบการเงิน

– บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ

ติดต่อ

บริษัท Connect เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจสำนักงานยึดมั่นที่จะทำงานบนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเลิศในสายงานแต่ยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อลูกค้ามีปัญหา เราให้ความสำคัญเรื่องรับผิดชอบและคุณภาพของบริการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าได้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

– ประสบการณ์กว่า 20 ปี ลูกค้ากว่า 200 บริษัท ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต ซื้อมาขายไป บริการและอื่นๆ เราจึงมีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

– การบริการที่ทันสมัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชี

– บริการให้กับบริษัทข้ามชาติ [จีน สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น และอื่นๆ] จึงสามารถมั่นใจได้ถึงความพร้อมของเราที่จะช่วยดูแลธุรกิจท่าน

– มุ่งเน้นในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

– เราเป็นที่ปรึกษาในด้านการวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน การวางแผนภาษี รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการเงินอื่นๆ

– ด้วยบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพจึงทำให้บริษัทมีการบอกต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ

Hong Leong Bank (Thailand) Co. , Ltd. เป็น บริษัท บัญชีขนาดกลางชั้นนำ มีสำนักงานในกรุงเทพฯและภูเก็ตในปี 2542 เราให้บริการที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการดังต่อไปนี้คำแนะนำทางการเงินและภาษีการจัดทำบัญชีการเงินและการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
HLB Thailand มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาทางการเงิน การบริหารการเงินการบัญชีภาษีอากรและการตรวจสอบภายในมีไว้สำหรับ บริษัท ไทย บริษัท สตาร์ทอัพและ บริษัท ที่ดำเนินงาน ตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าแต่ละรายลูกค้าของเราสามารถเลือกบริการทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการทำบัญชีหรือตัวเลือกเป็นบริการแพ็คเกจที่สมบูรณ์

บริการให้คำปรึกษาทางการเงินบริการจัดการทางการเงินบริการด้านบัญชีและภาษีเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการรวบรวมธุรกรรมทางการเงินวิเคราะห์บันทึกจัดการตรวจสอบและรายงานผลในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ

ติดต่อ

Grant Thornton Thailand เป็น บริษัท ตรวจสอบบัญชีระดับโลกที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ เราให้บริการตรวจสอบอิสระคุณภาพสูงระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบของประเทศไทยทำให้เราสามารถให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับหน่วยงานกำกับดูแลกรรมการผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการตรวจสอบและประกันของเราถูกใช้โดยลูกค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ บริษัท เอกชนที่มีพลวัตไปจนถึง บริษัท จดทะเบียนที่แข่งขันในตลาดโลก กระบวนการตรวจสอบของเราเกี่ยวข้องกับเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์นี้ควบคู่ไปกับความรู้และประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทำให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดเตรียมรายงานที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง

ให้บริการในส่วนของ:

– การตรวจสอบงบการเงิน
– การตรวจสอบงบการเงินอย่าง จำกัด
– การตรวจสอบวัตถุประสงค์พิเศษ
– การตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อ

GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. , GreenPro KSP Audit Co. , Ltd. และ GreenPro KSP Consulting Co. , Ltd. ให้บริการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับวางระบบบัญชีแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนนักบัญชีที่ปรึกษาภาษีภาษี หลักสูตรการบัญชีรับทำบัญชีภาษีการบรรยายประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจดทะเบียนและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูงยินดีให้คำปรึกษา

ในการดำเนินธุรกิจผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและต้องพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของงานบัญชีและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่เจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนา บริษัท ได้พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีและการตรวจสอบในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. เป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านบัญชีตรวจสอบบัญชีวางแผนภาษีและวางระบบบัญชีครบวงจรคุณภาพสูง มีประสบการณ์การทำงานระยะยาวและทีมงานคุณภาพสูง

ติดต่อ
บริษัท พี. วี. ออดิท จำกัด เป็น บริษัท ตรวจสอบบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริษัท จดทะเบียน บริษัท ทั่วไปกองทุน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บริษัท บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 20 ปีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัท หวังที่จะให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและฝึกอบรมผู้มีความสามารถอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณและทำงานอย่างอิสระและมีจุดยืน
ติดต่อ
บริษัท ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและสหพันธ์วิชาชีพบัญชีภายใต้การสนับสนุนของราชวงศ์สำหรับรายงานทางการเงินโดยปกติแล้วงบการเงินจะจัดทำและส่งปีละครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางการเงิน เราดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ มาตรฐานเหล่านี้กำหนดให้เราต้องวางแผนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินไม่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ การตรวจสอบรวมถึงการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยการทดสอบหลักฐานจำนวนเงินสนับสนุนและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การตรวจสอบยังรวมถึงการประเมินหลักการบัญชีที่ใช้และการประมาณการที่สำคัญซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารเช่นเดียวกับการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม เราเชื่อว่าบทวิจารณ์ของเราให้พื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับความคิดเห็นของเรา
ติดต่อ

PKF Thailand เป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับมืออาชีพซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใจกลางย่านการเงินของกรุงเทพฯเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลกของ PKF International เป็น บริษัท เดียวในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของรัฐบาล) ) การริเริ่มของสำนักงานบัญชีระดับโลกกับสาขาก.

PKF Thailand มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์พวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อก่อตั้ง บริษัท ของตนเองและทำให้มีความต้องการสูงในหมู่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ PKF มีมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่สูงมากและได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. การตรวจสอบ บริษัท จดทะเบียน.

การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอบริการแบบดั้งเดิมไฮบริดและแบบเฉพาะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นและการสนับสนุนที่คุ้มค่าในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาธุรกิจของคุณ เรายังยึดมั่นในวัฒนธรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าของเรา

ติดต่อ

Pitisevi & Company (ก่อตั้งในปี 2513 และจดทะเบียนเป็นสำนักงานของ Pitisevi Co. , Ltd. ในปี 2548) เป็น บริษัท ด้านบัญชีและที่ปรึกษาที่ให้บริการลูกค้าด้วยมืออาชีพมากว่า 50 ปี
ในปีพ. ศ. 2534 บริษัท ได้เข้าร่วมกับ MOORE GLOBAL ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายการบัญชีและที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุด 15 แห่งของโลกซึ่งประกอบด้วย บริษัท บัญชีและที่ปรึกษาของ Ieading 351 แห่งมีสำนักงาน 630 แห่งใน 100 ประเทศ

นับตั้งแต่ก่อตั้ง MOORE GLOBAL บริษัท สมาชิกได้พัฒนาบริการระดับมืออาชีพที่หลากหลายมากว่า 100 ปี ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าข้ามชาติของเราและมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับบริการมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกันจากเครือข่ายเหล่านี้พนักงานมากกว่า 90 คนให้บริการระดับมืออาชีพครบวงจรในด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา

ติดต่อ
จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

ลงทะเบียน

ติดตามเรา

ไม่พลาดอัพเดท ข่าวสาร และ โปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะสำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น!