Categories
Top10

รีวิว 10 บริษัทรับทำบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 บริษัทรับทำบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 บริษัทรับทำบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

บริษัทรับทำบัญชี

บริการในการรับทำบัญชีถือเป็นปัจจัยหลักในตัวธุรกิจ เนื่องจากนักบัญชีจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลทางการเงินของคุณได้รับการจัดเก็บอัปเดตและจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลสามารถรายงานได้อย่างถูกต้องแก่เจ้าของธุรกิจนักลงทุน และรัฐบาล นักบัญชีจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการป้อนข้อมูลและระบบซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้นั้นทันสมัยปลอดภัยและได้รับการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การรวบรวมการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงิน นักบัญชีสามารถตีความข้อมูลทางการเงินของคุณเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นในเรื่องเงินของบริษัท โดยในวันนี้ทางเราจึงทำรีวิวบริษัทรับทำบัญชีมาแนะนำให้เลือกใช้บริการกัน

สารบัญ :

จัดทำโดย thTop10.com

ประสบการณ์กว่า 20 ปีจากผู้บริหารระดับสูงของ RA Accounting Group และ ทีมงานมืออาชีพ ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้า บริษัท และอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เราให้บริการวางแผนบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบัญชีและภาษีอากร รวมถึงแผนธุรกิจระยะยาวได้รับความไว้วางใจจากเอสเอ็มอีและลูกค้าชั้นนำมากมาย

คุณภาพการบัญชีและการวางแผนภาษีถูกต้องตามกฎหมายการตรวจสอบของไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกรมสรรพากรภายในอย่างสมบูรณ์เราวางแผน บริษัท ขนาดใหญ่ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำบัญชีที่เป็นระบบสำหรับองค์กรเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจในระยะยาวที่มั่นคงเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ให้บริการในส่วนของ: บริการทำบัญชี , บริการวางแผนและยื่นภาษี , บริการให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีรายเดือน รายปี 

อาร์ เอ แอคเคาน์ต้ิง กรุ๊ป จึงได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจ ทําให้ช่ือเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไป โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาขารัชดา และสาขาบางเขน E-brochure: คลิกเลย

ติดต่อ

บริษัท Forward เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญจากหลายกลุ่มธุรกิจ

– Forward เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี จากจำนวนลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งมีมากกว่า 200 กว่าบริษัท

– ให้บริการทางด้านการจดทะเบียนบริษัทและรับทำบัญชีครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านภาษีต่างๆ

– ให้บริการกับบริษัทในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและบริษัทข้ามชาติหลายแห่งจึงสามารถให้บริการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– Forward เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการลูกค้าทำให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

– ทีมงานของ Forward มีทั้งบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตร CPA, CPA, ASEAN, CA และ TA การันตีเรื่องคุณภาพในการให้บริการ

– ยึดหลัก Customer Centric ในการทำงานโดยเน้นประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพราะทาง Forward เชื่อว่าการที่ได้ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าย่อมทำให้ทั้งลูกค้าและบริษัทเองเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

– ด้วยการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพเป็นที่พอใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ จึงทำให้บริษัทมีการบอกต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

– ด้วยความที่เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงวางไว้วางใจเมื่อได้ให้ทาง Forward ได้ดูแล

ติดต่อ
เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพมากว่า 15 ปี เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในงานบัญชีและภาษีในธุรกิจบัญชีครบวงจร บริการและราคาเพื่อจัดทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนการขอคืนภาษีที่ถูกต้องและตรงเวลาลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆในระหว่างการตรวจสอบและให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องสำนักงานได้ดำเนินการทำความสะอาดระบบแฟ้มและสถานที่จัดเก็บไฟล์ . การควบคุม. ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้องและจะไม่สูญหายหลังจากจัดส่งไปที่สำนักงาน ผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 15 ปี
ติดต่อ
บริษัท เอ็น. ที. แอ็บโซลูท จำกัด เป็นสำนักงานที่มีรูปแบบการบริหารก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 โดยนายอนุชาโชคคุณานันทกุลและนางสาวชนิสรโชคคุณานันทกุลจากสำนักงานบัญชีและกฎหมายเดิมของนานกุล เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีและได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ มีองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากกว่า 400 องค์กรซึ่งนักบัญชี 25 คนมีความรู้และความสามารถในการรับผิดชอบเนื่องจากการติดต่อราชการมักมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยาก เราให้บริการเปิด บริษัท ใหม่จดทะเบียน บริษัท บริการจดทะเบียนการค้าหน่วยงานบัญชีแห่งชาติสามารถส่งเอกสารและลงทะเบียนให้คุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อเปิด บริษัท ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
ติดต่อ
ธุรกิจที่ดำเนินการโดย บริษัท เจอาร์พีแอคเคาน์ติ้งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจรบริการจดทะเบียนกฎหมายบัญชีและภาษีจัดทำเงินเดือนวางระบบบัญชีและให้คำแนะนำด้านการวางแผนบัญชีและภาษีที่ถูกต้องรวมถึงการบันทึกบัญชีและเอกสารทางธุรกิจที่ครบถ้วนนำ ความสะดวกและประโยชน์ต่อลูกค้า
ติดต่อ
บริษัท เอส. เค. สยามดีลแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมบัญชีและการตรวจสอบบัญชี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีเราเป็นหนึ่งในแผนกที่สามารถทำงานนี้ให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและราคาสมเหตุสมผลด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี วัตถุประสงค์ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริการของ บริษัท ยังถือได้ว่าเป็นขอบเขตที่สมบูรณ์ของการบัญชีไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน บริษัท การบัญชีการตรวจสอบเงินเดือนระบบบัญชีและการวางแผนภาษี ทีมงานมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษในการวางระบบและการทำบัญชีของธุรกิจซอฟต์แวร์ นี่คือธุรกิจเกิดใหม่ที่รวดเร็วและกว้างขวางในประเทศไทยด้วยประสบการณ์ในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์บัญชี
ติดต่อ
บริษัท แอคโครแทค จำกัด ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภาษีที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปีและสามารถตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทในงานบริการเครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม การยอมรับการตรวจสอบและงบการเงินจะได้รับการทบทวนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีระบบการควบคุมภายในและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อประเมินความเหมาะสมของเอกสารทางบัญชีที่กิจการใช้รวมถึงการประมาณการทางการเงินที่สำคัญ ธุรกรรม
ติดต่อ
บริษัท เคเคเอ็นการบัญชี จำกัด ประกอบด้วยแผนกบัญชีตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรที่มีประสบการณ์ทีมงาน บริษัท มีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 8 ปี ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้บริการของ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน บริษัท การบัญชีการตรวจสอบการวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษียังถือได้ว่าเป็นขอบเขตการบัญชีที่สมบูรณ์ ลูกค้าเข้า บริษัท มาใช้บริการที่ไหนเรียกได้ว่ามีสถานที่และบริการครบวงจรสำนักงานเน้นคุณภาพของพนักงานและมีระบบการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานที่ดีเยี่ยม ปัจจุบัน บริษัท มีพนักงานมากกว่า 10 คน
ติดต่อ

GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. , GreenPro KSP Audit Co. , Ltd. และ GreenPro KSP Consulting Co. , Ltd. ให้บริการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับวางระบบบัญชีแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนนักบัญชีที่ปรึกษาภาษีภาษี หลักสูตรการบัญชีรับทำบัญชีภาษีการบรรยายประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจดทะเบียนและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูงยินดีให้คำปรึกษา 

ในการดำเนินธุรกิจผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและต้องพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของงานบัญชีและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่เจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต บริษัท ได้พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในด้านต่างๆจนกระทั่ง บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบบัญชี GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. เป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านบัญชีตรวจสอบบัญชีวางแผนภาษี และจัดทำระบบบัญชีบูรณาการที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์

ติดต่อ
บัญชี A.M.T. บริษัท Tanzi จำกัด ผู้ให้บริการด้านบัญชีภาษีและที่ปรึกษาธุรกิจเช่นบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินบริการด้านบัญชีและภาษี ลงทะเบียนเข้าทำงานได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการทำงานยินดีให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานและราคายุติธรรม
ติดต่อ
จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

Categories
Top10

รีวิว 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 บริษัทตรวจสอบบัญชี ที่ดีที่สุด ปี 2024

ตรวจสอบบัญชี

หนึ่งในงานหลักที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการในการบัญชีสาธารณะคือการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าและการออกความเห็นของงบ โดยทั่วไปผู้สอบบัญชีรับรู้ว่าเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นกลางซึ่งตรวจสอบและประเมินงบการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหาร จากการตรวจสอบ CPA ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินโดยเปิดเผยว่าพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

โดยในรีวิวบทความนี้เราจะมาช่วยคุณเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชี หรือ สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ใช่สำหรับบริษัทคุณกันจากการคัดเลือก 10 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ มีประสบการณ์มานาน และได้มาตรฐานมาแนะนำให้ได้ตัดสินใจกัน

สารบัญ :

จัดทำโดย thTop10.com

AM Audit Group ให้บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ ตามกฎหมายการตรวจสอบของไทยประสบการณ์ที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 25 ปีและทีมงานที่ทำงานร่วมกับลูกค้าในประเภทธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมในงานตรวจสอบบัญชีและบัญชีภาษีระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ รวมถึงข้อมูลการใช้งานอย่างต่อเนื่องในแผนธุรกิจ 

AM Audit Group (บริษัท เอเอ็มออดิทแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีในกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบัญชีและการตรวจสอบบัญชี มีนโยบายหลักที่มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ขอแสดงความนับถือลูกค้าตรงต่อเวลาและอย่าทิ้งงานดังนั้นผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชีและภาษีอีกต่อไป

ให้บริการในส่วนของ:

– บริการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบบัญชีกรณีพิเศษ

– บริการด้านทำบัญชี วางแผนภาษีอากรและการเงิน

– จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีระดับต่างๆ เฉพาะกิจตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

– วางระบบและจัดระเบียบสินค้าคงคลัง

– ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึก

– ทดสอบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ติดต่อ

บริษัท ตรวจสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น บริษัท ในเครือธรรมนิติซึ่งมี บริษัท ธรรมนิติ (จำกัด มหาชน) ในฐานะ บริษัท แม่ ธรรมนิติกรุ๊ปให้บริการอย่างมืออาชีพใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ กฎหมายบัญชีสัมมนาอบรมและเอกสารวารสารภาษี 

แต่ละพื้นที่มีวัตถุประสงค์นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกันโดยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นอิสระเพื่อดำเนินนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละพื้นที่ภายใต้แนวทางของธรรมนิติที่เน้นความสามัคคีความมั่นคงมั่งคั่งและสร้างสรรค์

ให้บริการในส่วนของ:

– ตรวจสอบงบการเงิน

– การสอบทานงบการเงิน

– บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ

ติดต่อ

บริษัท Connect เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจสำนักงานยึดมั่นที่จะทำงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเลิศในสายงานแต่ยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อลูกค้ามีปัญหา บริษัทจะให้ความสำคัญเรื่องรับผิดชอบและคุณภาพของบริการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าได้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

– ประสบการณ์กว่า 20 ปี ลูกค้ากว่า 200 บริษัท ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต ซื้อมาขายไป บริการและอื่นๆ Connect จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

– การบริการที่ทันสมัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชี

– บริการให้กับบริษัทข้ามชาติ [จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอื่นๆ] จึงสามารถมั่นใจได้ถึงความพร้อมของบริษัท Connect ที่จะช่วยดูแลธุรกิจท่าน

– มุ่งเน้นในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

– เป็นที่ปรึกษาในด้านการวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน การวางแผนภาษี รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการเงินอื่นๆ

– ด้วยบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพจึงทำให้บริษัทมีการบอกต่อและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ

Hong Leong Bank (Thailand) Co. , Ltd. เป็น บริษัท บัญชีขนาดกลางชั้นนำ มีสำนักงานในกรุงเทพฯและภูเก็ตในปี 2542 เราให้บริการที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการดังต่อไปนี้คำแนะนำทางการเงินและภาษีการจัดทำบัญชีการเงินและการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
HLB Thailand มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้คำปรึกษาทางการเงิน การบริหารการเงินการบัญชีภาษีอากรและการตรวจสอบภายในมีไว้สำหรับ บริษัท ไทย บริษัท สตาร์ทอัพและ บริษัท ที่ดำเนินงาน ตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าแต่ละรายลูกค้าของเราสามารถเลือกบริการทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการทำบัญชีหรือตัวเลือกเป็นบริการแพ็คเกจที่สมบูรณ์

บริการให้คำปรึกษาทางการเงินบริการจัดการทางการเงินบริการด้านบัญชีและภาษีเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการรวบรวมธุรกรรมทางการเงินวิเคราะห์บันทึกจัดการตรวจสอบและรายงานผลในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ

ติดต่อ

Grant Thornton Thailand เป็น บริษัท ตรวจสอบบัญชีระดับโลกที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับมืออาชีพ เราให้บริการตรวจสอบอิสระคุณภาพสูงระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบของประเทศไทยทำให้เราสามารถให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับหน่วยงานกำกับดูแลกรรมการผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการตรวจสอบและประกันของเราถูกใช้โดยลูกค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ บริษัท เอกชนที่มีพลวัตไปจนถึง บริษัท จดทะเบียนที่แข่งขันในตลาดโลก กระบวนการตรวจสอบของเราเกี่ยวข้องกับเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์นี้ควบคู่ไปกับความรู้และประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทำให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดเตรียมรายงานที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง

ให้บริการในส่วนของ:

– การตรวจสอบงบการเงิน
– การตรวจสอบงบการเงินอย่าง จำกัด
– การตรวจสอบวัตถุประสงค์พิเศษ
– การตรวจสอบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อ

GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. , GreenPro KSP Audit Co. , Ltd. และ GreenPro KSP Consulting Co. , Ltd. ให้บริการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับวางระบบบัญชีแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนนักบัญชีที่ปรึกษาภาษีภาษี หลักสูตรการบัญชีรับทำบัญชีภาษีการบรรยายประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจดทะเบียนและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูงยินดีให้คำปรึกษา

ในการดำเนินธุรกิจผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและต้องพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของงานบัญชีและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่เจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนา บริษัท ได้พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีและการตรวจสอบในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี GreenPro KSP Accounting Co. , Ltd. เป็น บริษัท ที่ให้บริการด้านบัญชีตรวจสอบบัญชีวางแผนภาษีและวางระบบบัญชีครบวงจรคุณภาพสูง มีประสบการณ์การทำงานระยะยาวและทีมงานคุณภาพสูง

ติดต่อ
บริษัท พี. วี. ออดิท จำกัด เป็น บริษัท ตรวจสอบบัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริษัท จดทะเบียน บริษัท ทั่วไปกองทุน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บริษัท บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 20 ปีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัท หวังที่จะให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและฝึกอบรมผู้มีความสามารถอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณและทำงานอย่างอิสระและมีจุดยืน
ติดต่อ
บริษัท ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและสหพันธ์วิชาชีพบัญชีภายใต้การสนับสนุนของราชวงศ์สำหรับรายงานทางการเงินโดยปกติแล้วงบการเงินจะจัดทำและส่งปีละครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางการเงิน เราดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ มาตรฐานเหล่านี้กำหนดให้เราต้องวางแผนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินไม่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ การตรวจสอบรวมถึงการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยการทดสอบหลักฐานจำนวนเงินสนับสนุนและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การตรวจสอบยังรวมถึงการประเมินหลักการบัญชีที่ใช้และการประมาณการที่สำคัญซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารเช่นเดียวกับการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม เราเชื่อว่าบทวิจารณ์ของเราให้พื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับความคิดเห็นของเรา
ติดต่อ

PKF Thailand เป็น บริษัท ผู้ให้บริการระดับมืออาชีพซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใจกลางย่านการเงินของกรุงเทพฯเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรอิสระที่ถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลกของ PKF International เป็น บริษัท เดียวในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก (ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของรัฐบาล) ) การริเริ่มของสำนักงานบัญชีระดับโลกกับสาขาก.

PKF Thailand มีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์พวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อก่อตั้ง บริษัท ของตนเองและทำให้มีความต้องการสูงในหมู่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ PKF มีมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่สูงมากและได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. การตรวจสอบ บริษัท จดทะเบียน.

การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอบริการแบบดั้งเดิมไฮบริดและแบบเฉพาะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นและการสนับสนุนที่คุ้มค่าในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาธุรกิจของคุณ เรายังยึดมั่นในวัฒนธรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการที่เป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าของเรา

ติดต่อ

Pitisevi & Company (ก่อตั้งในปี 2513 และจดทะเบียนเป็นสำนักงานของ Pitisevi Co. , Ltd. ในปี 2548) เป็น บริษัท ด้านบัญชีและที่ปรึกษาที่ให้บริการลูกค้าด้วยมืออาชีพมากว่า 50 ปี
ในปีพ. ศ. 2534 บริษัท ได้เข้าร่วมกับ MOORE GLOBAL ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายการบัญชีและที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุด 15 แห่งของโลกซึ่งประกอบด้วย บริษัท บัญชีและที่ปรึกษาของ Ieading 351 แห่งมีสำนักงาน 630 แห่งใน 100 ประเทศ

นับตั้งแต่ก่อตั้ง MOORE GLOBAL บริษัท สมาชิกได้พัฒนาบริการระดับมืออาชีพที่หลากหลายมากว่า 100 ปี ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้าข้ามชาติของเราและมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับบริการมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกันจากเครือข่ายเหล่านี้พนักงานมากกว่า 90 คนให้บริการระดับมืออาชีพครบวงจรในด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา

ติดต่อ
จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

Categories
Top10

รีวิว 10 โครงการจัดสรร ที่ดีที่สุด ในพัทยา ปี 2024

รีวิว 10 โครงการจัดสรร ที่ดีที่สุด ในพัทยา ปี 2024

รีวิว 10 โครงการจัดสรร ที่ดีที่สุด ในพัทยา ปี 2024

ทุกวันนี้พัทยาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง บรรยากาศ อาหาร ศูนย์การค้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ครบถ้วน จึงมีโครงการจัดสรร ก่อสร้างใหม่ และ พัฒนาขึ้นมากมาย โดยการตัดสินใจเลือกอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลา ดังนั้นทีมงานเราจึงได้คัดสรรและรีวิวโครงการที่ดีที่สุดในพัทยามาเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

สารบัญ :

จัดทำโดย thTop10.com

โปรโมชั่น : ไม่ต้องดาวน์ พร้อมเฟอร์ฯ ครบเซ็ต* คอนโดใจกลางพัทยา เริ่ม 3.79 ล้าน*

Previous
Next

ใช้ชีวิตให้ถึงขีดสุด กับคอนโดใจกลางพัทยา ​ไลฟ์สไตล์สุดพีค พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ให้คุณเพลิดเพลินและใช้ชีวิตแบบสุดขีดได้ตลอด 24 ชม. สระว่ายน้ำสีทองแชมเปญบนดาดฟ้าตึก ​พร้อมวิวอ่าวไทยที่ทอดยาวขนานสะกดสายตา​ บรรยากาศทุกวันที่ EDGE Central Pattaya ​สดชื่นด้วยสายลมพัดและทิวทัศน์อุ่นแดด ​ไม่ว่าจะมองจากสระว่ายน้ำหรือจากระเบียงส่วนตัว เลือกผ่อนคลายสบาย อารมณ์ในอ่างอาบน้ำแบบลอยตัว​บนระเบียงห้องของคุณเองกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล​ เพราะ Life is Less Ordinary at EDGE Central Pattaya​

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ

โปรโมชั่น : FREE!! ทุกค่าใช้จ่าย* 2 ห้องนอน 114.57 ตรม. เริ่ม 12 ลบ.*

Previous
Next

สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่เหนือกว่า กับ Reflection Jomtien Beach Pattaya
คอนโดมิเนียมหรูติดหาด ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมตกแต่งด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ให้บรรยากาศอบอุ่น สดชื่นและผ่อนคลาย รายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์มากมาย ตอบรับการพักผ่อนในสไตล์ ที่แตกต่างได้อย่างแท้จริง ด้วยอาคารคู่อันโดดเด่นได้รับการออกแบบเพื่อแลนด์มาร์กของพัทยา ด้วยรูปแบบของอาคารที่หรูหราเล่นระดับและเส้นสายรับวิวทะเลทุกมุมมอง

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

ONCE PATTAYA กำหนดโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการเพลิดเพลินไปกับชีวิตในความสงบ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพัทยาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยแบ็คดรอปมหาสมุทรที่สวยงามกับความภูมิใจที่ได้ครองอสังหาฯชั้นเยี่ยม ทางเลือกที่ชาญฉลาดในการลงทุน

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

เติมเต็มวันหยุดของคุณและเติมพลังให้กับชีวิตของคุณด้วยสระว่ายน้ำโมเสคส่วนตัวข้างห้องนั่งเล่นและเพลิดเพลินไปกับสวนแขวนที่สวยงามในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่าการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมที่ Inara Villa บ้านสไตล์ Ultra Luxury Thai Modern Pool Villa ที่ดึงเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยออกมา มาเพลิดเพลินไปกับความสวยงามสดชื่นของพื้นที่สีเขียวของ Inara Villa ทั่วทั้งโครงการและผ่อนคลายไปกับการใช้ชีวิตสไตล์รีสอร์ทที่ดีที่สุด

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ

Ramada By Wyndham Mira North Pattaya

โลโก้ habitat
Previous
Next

รามาดามิราพัทยาเหนือตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีเพื่อให้ทุกเรื่องทางธุรกิจของคุณใกล้ชิดและใกล้ชิดสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น แวดล้อมไปด้วยองค์ประกอบทางธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนเช่นต้นไม้ร่มรื่นและลมทะเลเย็น ๆ ในขณะที่ได้รับการปรนนิบัติด้วยบริการหรูหราระดับโลกและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับสูงสุดเพื่อช่วยให้คุณกำหนดความหมายใหม่ของชีวิตที่อยู่อาศัยได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

The Panora Pattaya เป็นโครงการ High Rise ที่ยกชั้น Facilities ไว้บนมุมสูงวิวทะเลพาโนรามา ที่กว้างสุดสายตา บวกกับ นิยามของการออกแบบที่คงคอนเซ็ปเรียบหรู โดยการเน้นลวดลาย ที่บรรจงออกแบบมาเพื่อความลงตัวในทุกๆ พื้นที่การตบแต่ง พร้อมที่จะสร้างความประทับใจ และสร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เหนือขึ้นในอีกระดับ “ที่สุดของไลฟ์สไตล์ที่พักอาศัยริมทะเลใจกลางเขาพระตำหนัก” 

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

The Win Condominium ที่สุดของคอนโดทำเลดี ใจกลางพัทยาใต้ อยู่ในซอยเขาตาโล 4 เข้าออกได้หลายทาง ห่างจากถนนสุขุมวิทเส้นหลักเพียงแค่อึดใจ คอนโดโลว์ไรส์น่าอยู่ ด้วยจำนวนยูนิตที่พอเหมาะเน้นคุณภาพนำเข้าจากยุโรป คุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน

 
คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

ดีสเปซพัทยาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ บ้าน 2 ชั้นโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับอิทธิพลจากการใช้รูปทรงที่ทันสมัยโดยเน้นการเพิ่มพื้นที่ให้มากที่สุดและเชื่อมต่อภายในเข้ากับพื้นที่กลางแจ้งสีเขียวรอบบ้าน จุดเด่นที่โดดเด่นของบ้านเหล่านี้คือห้องนั่งเล่นที่มีความสูงสองเท่าซึ่งสร้างความรู้สึกถึงพื้นที่และทำให้ห้องเย็นลงอย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
Previous
Next

ดีสเปซพัทยาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ บ้าน 2 ชั้นโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับอิทธิพลจากการใช้รูปทรงที่ทันสมัยโดยเน้นการเพิ่มพื้นที่ให้มากที่สุดและเชื่อมต่อภายในเข้ากับพื้นที่กลางแจ้งสีเขียวรอบบ้าน จุดเด่นที่โดดเด่นของบ้านเหล่านี้คือห้องนั่งเล่นที่มีความสูงสองเท่าซึ่งสร้างความรู้สึกถึงพื้นที่และทำให้ห้องเย็นลงอย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติอื่นของโครงการ
ติดต่อโครงการ
จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

Categories
Top10

รีวิว 10 โรงเรียนนานาชาติ อินเตอร์ ที่ดีที่สุด ในไทย

รีวิว 10 โรงเรียนนานาชาติ อินเตอร์ ที่ดีที่สุด ในไทย

รีวิว 10 โรงเรียนนานาชาติ อินเตอร์ ที่ดีที่สุด ในไทย

รูป bangkok patana

การเลือกโรงเรียนอาจเป็นประสบการณ์ที่กดดันมาก พ่อแม่และเด็กต่างก็กังวลอย่างมากเกี่ยวกับการหาสถานที่ที่เด็ก ๆ จะมีสุขภาพดีมีความสุขและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใส ในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่ง ภารกิจที่จำเป็น แต่เป็นหัวใจสำคัญคือการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ในวันนี้คืออนาคตของวันพรุ่งนี้ ผู้ปกครองหลายคนตัดสินใจทุ่มเงินไปกับโรงเรียนคุณภาพเยี่ยมเพื่อมอบการศึกษาที่ดีให้กับลูก และ โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งมีหลักสูตรเฉพาะด้านที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเด็กทั้งหมด โดยเราได้ รีวิว และ คัดเลือก 10 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ดีที่สุดมาให้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจกัน

สารบัญ :

จัดทำโดย thTop10.com
รูป harrow school

โรงเรียนตั้งอยู่ในวิทยาเขตขนาดใหญ่และเขียวขจีขนาด 35 เอเคอร์ข้าง Harrow Lake ในเขตพระนครเหนือไม่ไกลจากสนามบินดอนเมือง เป็นโรงเรียนแฮร์โรว์ดั้งเดิมในเอเชียปัจจุบันมีอีกสามแห่ง Harrow Bangkok เปิดให้บริการในปี 2541

Harrow Bangkok เป็นวันหลักสูตรอังกฤษและโรงเรียนประจำสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 18 ปี นักเรียนเรียนหลักสูตรระดับชาติของอังกฤษตั้งแต่ Early Years Foundation Stage ผ่าน Key Stages 1, 2 และ 3 จากนั้น IGCSEs และ A Levels ผลการสอบของนักเรียน Harrow Bangkok ทำให้โรงเรียนอยู่ใน 5% แรกของโรงเรียนในอังกฤษทุกแห่งและผู้สำเร็จการศึกษาจะย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง ครูส่วนใหญ่ได้รับคัดเลือกจากสหราชอาณาจักร พวกเขาทั้งหมดมีคุณสมบัติที่ดีและประสบความสำเร็จทุกคนสังเกตการสอนก่อนการสัมภาษณ์และต้องผ่านการตรวจสอบการปกป้องเด็กที่เข้มงวด

Harrow Bangkok มอบทุนการศึกษาด้านวิชาการดนตรีและกีฬาจำนวนมากให้กับนักเรียนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถ เมื่อเร็ว ๆ นี้โรงเรียนได้เสร็จสิ้นโครงการปรับปรุงและขยายขนาดใหญ่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะการออกแบบดนตรีและการละคร สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาประกอบด้วยศูนย์กีฬาเอนกประสงค์สระว่ายน้ำ 2 แห่งสนามรักบี้และสนามฟุตบอลที่มีไฟส่องสว่างห้องโถงกีฬาปรับอากาศขนาดใหญ่ศูนย์ยิมนาสติกห้องฟิตเนสกำแพงปีนเขาและสนามเทนนิส Harrow Bangkok มีทะเลสาบเป็นของตัวเองซึ่งใช้ในการแล่นเรือใบพายเรือคายัคแข่งเรือมังกรแข่งผจญภัยและล่องแพ

ภาพรวมของกิจกรรมที่มีให้เลือกกว่า 100 รายการ ได้แก่ Junior Cello, Junior Choir, Ballet, Mandarin, Ceramics for Beginners, Sewing, Swimming, Code Studio, We are Scientists Club, Japanese Club, Archery, Reading Record for the Blind Schools, Robotics, Sailing, Charity Club, K-pop และ Hip-hop, Computer Aided Design and Making Club, Music Technology for Radio, Film and TV, Duke of Edinburgh’s International Award, Golf

ติดต่อโครงการ
รูป bangkok patana

โรงเรียนบางกอกพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติบริติชมืออาชีพแห่งแรกในประเทศไทย โรงเรียนที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยมานานกว่า 50 ปีและปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้การศึกษาชั้นยอดแก่เด็ก ๆ ตั้งแต่ Foundation Stage ไปจนถึง Senior Studies นักเรียนมีจำนวนมากกว่า 2,000 คนจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกซึ่งมีอายุระหว่าง 2-18 ปีโรงเรียนใช้หลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษถึงปีที่ 11 และปริญญาตรีระหว่างประเทศในชั้นปีที่ 12 และ 13

โรงเรียนมีหลักสูตรสไตล์อังกฤษที่ก้าวหน้าจัดส่งผ่านครูที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ซึ่งใช้วิธีการที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสเติมเต็มการพัฒนาด้านวิชาการและส่วนบุคคล นอกจากนี้วิทยาเขตที่ครอบคลุมและสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมช่วยให้นักเรียนสามารถทำตามความทะเยอทะยานและความสนใจของตนเองในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและมีส่วนร่วม

นอกจากนี้บางกอกพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของโลกภายนอกห้องเรียน โปรแกรมเสริมหลักสูตรเร่งรัดของเราสนับสนุนกลยุทธ์แบบองค์รวมในการเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนออกจากโรงเรียนไม่เพียงพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ยังรวมถึงพลเมืองที่รอบรู้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Oxford, Cambridge, Princeton, Yale, Harvard และอื่น ๆ ทั่วโลก พวกเขาเข้ารับการอบรมในโปรแกรมที่หลากหลายเช่นดนตรีบำบัดที่ Berklee College of Music to Neuroscience สิ่งสำคัญที่สุดคือสารส้มเหล่านี้รวมเอาคุณค่าของโรงเรียนบางกอกพัฒนา – พวกเขามีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นต่อชุมชนในท้องถิ่นและทั่วโลก

ติดต่อโครงการ
3.

International School Bangkok (ISB)

โลโก้ isb
รูป isb

International School Bangkok (ISB) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของโลกซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ISB เปิดทำการในพื้นที่ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2494 และได้ให้บริการการศึกษาระดับนานาชาติที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมแก่ผู้เรียนจากกว่าร้อยประเทศและเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียน International Baccalaureate หรือ IB ในประเทศไทย

ISB เป็นโรงเรียนอิสระระดับ Pre-K ถึงเกรด 12 ที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ต้องการสำหรับนักเรียนมากกว่า 1,700 คน การเรียนรู้ที่ ISB ใช้การวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดและแนวทางปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดซึ่งรวมอยู่ในกรอบงาน North American และ IB Diploma

ISB ให้ความสำคัญกับชุมชนระดับโลกที่มีชีวิตชีวาและวัฒนธรรมการดูแลที่มั่นคง อุทิศตนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทำตามความสนใจในด้านวิชาการกรีฑาศิลปะและด้านอื่น ๆ ในและนอกโรงเรียน ISB ให้ความสำคัญกับคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณะการพัฒนาวิชาชีพความเป็นผู้นำและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่แสดงและสตูดิโออันล้ำสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการออกแบบที่มีอุปกรณ์ครบครันห้องสมุดนวัตกรรมและพื้นที่การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่รวมอยู่ในโรงเรียน

ผ่านการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมเราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้เรียนที่ไตร่ตรองและหลงใหล กลายเป็นคนที่ห่วงใยไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน ISB คือวิสัยทัศน์คือการเสริมสร้างชุมชนผ่านความคิดและการกระทำทางปัญญามนุษยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

ติดต่อโครงการ
รูป ris

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ให้การศึกษาที่เข้มงวดครอบคลุมและเข้มงวดทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนมีความสมดุลประสบความสำเร็จและมีความเห็นอกเห็นใจ สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียน RIS มีส่วนร่วมในโอกาสการเรียนรู้ด้านการบริการที่ครอบคลุมกับองค์กรการกุศลและชุมชนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์เหล่านี้เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนเหล่านี้ไม่เพียง แต่ยังรวมถึงนักเรียนด้วย โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเป็นมากกว่าแค่การให้ความรู้กับนักเรียน RIS 

วิทยาเขตของ RIS เป็นสภาพแวดล้อมที่สวยงามพร้อมใช้งาน WiFi ขนาด 28 เอเคอร์ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขตร้อนและอากาศบริสุทธิ์ทำให้ลืมความแออัดและมลภาวะของกรุงเทพฯ ห้องเรียนปรับอากาศมีเครื่องมือใหม่ล่าสุดเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันพื้นที่กีฬาและการแสดงที่ทันสมัยช่วยให้นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่ช่วยในการแสดงความสามารถของพวกเขา

คำแนะนำที่ RIS เป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 หลักสูตรจะอิงตามแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดโดยใช้มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่รู้จักกันดี ในนักเรียนเกรด 11 และ 12 จะได้รับการสนับสนุนให้ลงทะเบียนในหลักสูตร Advanced Placement และ / หรือ IB เต็มรูปแบบโดยพิจารณาจากชั้นเรียนที่รองรับพวกเขาได้ดีที่สุดและเป้าหมายในอนาคต นักเรียน RIS ทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปรัชญาวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีของสังคมโลกตลอดจนกระตุ้นให้มีความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการชุมชน

ติดต่อโครงการ
รูป shrewsbury

ริเวอร์ไซด์วิทยาเขตแห่งแรก (เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546) ให้การศึกษาแก่เด็กชายและเด็กหญิง 1,700 คนอายุ 3-18 ปีและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับคะแนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากชื่อเสียงนี้ City Campus (เปิดให้บริการในปี 2018) เป็นโรงเรียนประถมที่เชี่ยวชาญสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 3-11 ปีมากถึง 640 คน เด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ City Campus อาจเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ Riverside

ทั้งในซิตี้แคมปัสและริเวอร์ไซด์จัดให้มีการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีโครงสร้างตามหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษตามบริบทและออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงและในประเทศไทย ทั้งสองวิทยาเขตเท่า ๆ กันดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในพันธกิจร่วมกันและค่านิยมของโรงเรียน

ในขณะที่ทั้งสองวิทยาเขตมีความเป็นตัวตนที่สร้างสรรค์ตามสิทธิของตนเอง แต่ก็มีส่วนร่วมในจิตวิญญาณแห่งประเพณีและการบุกเบิกของโรงเรียนพี่ในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงและเชื่อมโยงกันด้วยจริยธรรมร่วมกันและกลยุทธ์การทำงานร่วมกันที่นำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งเด็กและพนักงาน และมั่นใจว่าทั้งสองวิทยาเขตสามารถมีส่วนร่วมและสร้างผลกำไรได้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางที่ผลิตและเลี้ยงดูภายในโรงเรียนของครอบครัว Shrewsbury ทั้งในกรุงเทพฯและอื่น ๆ

ผู้เรียนของเราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดและความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากครูที่เชี่ยวชาญ ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ที่ Shrewsbury พวกเขายังได้รับโอกาสพิเศษในการพัฒนาความสนใจทั้งในและนอกห้องเรียน ชรูว์สเบอรีบ่มเพาะความหลงใหลในการเรียนรู้อย่างแท้จริงและนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนอาวุโสที่ริเวอร์ไซด์ได้รับการยอมรับในระดับสากล IGCSE และคุณวุฒิระดับ A ซึ่งเป็นประตูสู่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของโลกในแต่ละปีประกอบด้วย Ivy League และ Oxbridge 

City Campus: มีนักศึกษาลงทะเบียนได้มากถึง 640 คนตั้งแต่ 3-11 ปี พื้นที่ 15 ไร่รวมถึงสภาพแวดล้อมในช่วงต้นปีห้องสมุด (รวมถึงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) สระว่ายน้ำสนามกีฬาธรรมชาติพร้อมลู่วิ่ง Sports Hall โรงยิมหอประชุม 500 ที่นั่ง Recital Hall และ Dance Studio

ติดต่อโครงการ
6.

The American School of Bangkok (ASB)

โลโก้ asb
รูป asb

American School of Bangkok (สุขุมวิท) มุ่งหวังที่จะส่งมอบบุคคลที่มีความรอบรู้โดยผสมผสานความมีสติเข้ากับหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาที่เข้มงวด เปิดให้บริการในปี 1983 โรงเรียนแบบครบวงจรแห่งนี้สำหรับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 มีนักเรียนประมาณ 500 คนจากมากกว่า 40 เชื้อชาติ

ASB มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ Green Valley และ Sukhumvit ASB (สุขุมวิท) มีขนาดเล็กกว่าและอบอุ่นกว่าวิทยาเขตในเครือเดียวกันในกรีนวัลเลย์ ASB (สุขุมวิท) มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่น่าประทับใจเช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สตูดิโอดนตรีละครและศิลปะหอประชุมพื้นที่เด็กเล่นสนามบาสเก็ตบอลสนามฟุตบอลและสระว่ายน้ำ 

หลักสูตรที่เข้มงวด ได้แก่ ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศิลปะภาษาตลอดจนหลักสูตรวิชาเลือกที่มีให้เลือกมากมายรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการตลาดภาษาต่างประเทศดนตรีศิลปะการละครไอทีการออกแบบและเทคโนโลยี นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร AP ในโรงเรียนมัธยมและมีโปรแกรมเตรียมความพร้อมในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่สอบ SAT และ iBT TOEFL สำหรับการสมัครในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

ASB นำเสนอโปรแกรมการฝึกสติที่ไม่เหมือนใครให้กับนักเรียนทุกคนที่มุ่งเน้นไปที่การรับรู้ตนเองความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ นักเรียนสามารถเข้าถึงการวิจัยและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแนวกีฬาที่แข็งแกร่ง เป็นสมาชิกของการประชุมกีฬาโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (BISAC) และการประชุมวิชาการกีฬาโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (TISAC) และเป็นทีมในกีฬาหลายประเภท เช่นเดียวกับการนำเสนอสโมสรกีฬาและกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลาย ASB ได้ใช้ชั่วโมงการบริการชุมชนที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคน 

ติดต่อโครงการ
รูป nist

ในขณะที่มีโรงเรียนนานาชาติมากมายที่เปิดสอนหลักสูตร IB แต่ NIST เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สอนทั้งสามโปรแกรมให้กับเด็กอายุ 3-19 ปี การศึกษาที่ NIST เริ่มต้นด้วยโปรแกรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (PYP) ในช่วงปีแรก ๆ จนถึงปีที่ 6 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสำรวจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาคณิตศาสตร์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการศึกษาส่วนบุคคลสังคมและพลศึกษาผ่านหกหัวข้อทางวินัยที่เป็นกรอบในการศึกษา สอดคล้องกับโครงสร้าง PYP 

โครงการ Middle Years (MYP) เริ่มตั้งแต่ปีที่ 7 ถึงปีที่ 11 และมุ่งเน้นไปที่“ พลังสร้างสรรค์และพลวัตของวัยรุ่น” นักเรียนทุกคนศึกษาบุคคลและสังคมภาษาและวรรณกรรมการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์การออกแบบศิลปะวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาไทยและกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรและงานอภิบาลผ่านโปรแกรม Advisory and Advisory + หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์เช่นเดียวกับวิชาการและการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรมการสื่อสารการให้บริการแก่ชุมชนและการรับรู้ปัญหาในท้องถิ่นและระดับโลก

ในชั้นปีที่ 12 และ 13 นักเรียนจะเรียนหลักสูตร IBDP ซึ่งรวมถึงมนุษยศาสตร์อย่างน้อยสองภาษาวิทยาศาสตร์ทดลองคณิตศาสตร์และศิลปะ ข้อกำหนดหลักอื่น ๆ ของ IBDP ได้แก่ การเขียนเรียงความเพิ่มเติมหลักสูตรทฤษฎีความรู้และกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์การกระทำการบริการ (CAS) นักเรียนที่เลือกที่จะไม่เรียน IBDP สามารถเรียนหลักสูตรมัธยมปลายของ NIST ซึ่งอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสหรัฐอเมริกาและให้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่าที่ใช้สำหรับการสมัครในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตมีห้องเรียนมากกว่า 90 ห้องและสร้างขึ้นเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาคารประถมและมัธยม นอกจากนี้ยังมีอาคารศิลปะสร้างสรรค์ศูนย์กีฬารวมถึงสนามกีฬาและสนามกีฬามาตรฐาน FIFA ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องให้คำปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีห้องโถงอเนกประสงค์โรงละครสตูดิโอการแสดงและสตูดิโอบันทึกเสียง ห้องเรียนทั้งหมดเป็นแบบไร้สายและติดตั้งบอร์ด SMART เครื่องฉายดิจิทัลและระบบเสียง FrontRow

ติดต่อโครงการ
8.

KIS International School Bangkok

โลโก้ kis
รูป kis

หลักสูตรของ KIS อิงตามกรอบ IB 3 ประการ: นักเรียนอายุ 3 ถึง 11 ปีปฏิบัติตาม PYP, 11 ถึง 16 ปีย้ายไปเรียนที่ MYP และนักเรียนอายุ 16-18 ปีจบ IBDP โปรแกรม IB ทั้งสามซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอิงตามการสอบถามครอบคลุมภาษามนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะสุขศึกษาและเทคโนโลยี ทีมครูนานาชาติเป็นผู้สอนบทเรียนและอัตราส่วนครูต่อนักเรียนมักมีขนาดเล็กที่ 1: 7

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน PE ตลอดชีวิตในโรงเรียนและ KIS ยอมรับความเป็นสากลโดยรวม “เกมและกิจกรรมต่างๆจากทั่วโลก” นักเรียนทุกคนที่ไม่เกินเกรด 10 จะมีชั้นเรียน PE สองครั้งต่อสัปดาห์และเป็นวิชาบังคับว่ายน้ำ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารอบรู้ KIS ยังเสนอโปรแกรมการฝึกสอนในกีฬาที่มีการแข่งขันเช่นกรีฑาแบดมินตันบาสเกตบอลฟุตบอลกอล์ฟสควอชว่ายน้ำปิงปองเทนนิสและวอลเลย์บอล
 
KIS ดำเนินโครงการทัศนศึกษาที่อยู่อาศัยซึ่งจะพานักเรียนเกรด 3 ขึ้นไปทัศนศึกษาที่ปราณบุรีกาญจนบุรีเชียงใหม่เขาใหญ่และภูเก็ต เกรด 10 ขึ้นไปไปได้ไกลกว่าประเทศไทย โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ของพวกเขาด้วยโปรแกรมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีตั้งแต่กีฬาและเทคโนโลยีไปจนถึง Model United Nations และวารสารศาสตร์
 
วิทยาเขตแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีศูนย์ปีแรก ๆ (รวมถึงห้องสมุดที่สะดวกสบายห้องดนตรีห้องเล่นกลุ่มและห้องบันทึกเสียง) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องแสดงละครห้องอเนกประสงค์โรงยิมและห้องสมุดขนาดใหญ่
 
วิทยาเขตกำลังได้รับการปรับปรุงด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ รวมถึงศูนย์ออกแบบไอทีและแผนกการพิมพ์ 3 มิติศูนย์ STEAM และพื้นที่จัดนิทรรศการสนามบาสเก็ตบอลและสระว่ายน้ำ อาคารศิลปะและการออกแบบแห่งใหม่เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีสตูดิโอศิลปะการแสดงสตูดิโอทัศนศิลป์และสตูดิโอออกแบบ
 
ติดต่อโครงการ
9.

International Community School (ICS)

โลโก้ ics
รูป ics

International Community School (ICS) เปิดสอนการศึกษาแบบอเมริกันแบบคริสเตียนสำหรับเด็กอายุ 4 ถึง 18 ปี ICS ตั้งอยู่ในย่านบางนาที่เป็นที่นิยมของกรุงเทพฯ ICS เป็นโรงเรียนคริสเตียนที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเปิดสอนหลักสูตรตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาให้กับนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

ICS ฝังรากลึกในระบบการศึกษาของอเมริกา โดยรับสมัครครูส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) และมีหลักสูตร Advanced Placement (AP) 12 หลักสูตรสำหรับนักเรียนอาวุโส ได้รับการรับรองโดย Association of Christian Schools International (ACSI) โรงเรียนยังให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการบูรณาการศรัทธาและการเรียนรู้ตลอดประสบการณ์ของนักเรียน กล่าวคือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” เช่นเดียวกับการสอนการศึกษาพระคัมภีร์ให้กับนักเรียนทุกคน ICS ยังมีงานรับใช้ของนักเรียนการให้ข้อคิดทางวิญญาณในตอนเช้าและกลุ่มสาวกรายสัปดาห์ นอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างชุมชนที่เอื้ออาทรผ่านโปรแกรมการรับใช้และการเรียนรู้ร่วมกัน (SALT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางบริการชุมชนสำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่างๆมากกว่า 20 ประเทศได้ย้ายไปที่วิทยาเขตแห่งใหม่ในปี 2547 วิทยาเขตแห่งนี้มีความพร้อมในการเสนอโปรแกรมกีฬาที่มีความกระตือรือร้นรวมถึงบาสเก็ตบอลฟุตบอลแบดมินตันวอลเลย์บอลครอสคันทรีและว่ายน้ำ

ติดต่อโครงการ
10.

Bromsgrove International School

โลโก้ bromsgrove
รูป bromsgrove

BIST เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกด้านวิชาการซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแห่งชาติสำหรับประเทศอังกฤษและตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไปจะมีการศึกษาที่กว้างและสมดุลโดยมีความเอียงระหว่างประเทศ ขนาดชั้นเรียนมีขนาดเล็กโดยมีนักเรียนโดยเฉลี่ย 16 คน

โรงเรียนอธิบายหลักสูตรประถมศึกษาว่าเป็น“ นวัตกรรมสร้างสรรค์และมีเด็กเป็นผู้นำ” และไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนที่นักเรียนกว่า 90% พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทักษะภาษาอังกฤษ ตารางเรียนรายสัปดาห์ประกอบด้วยบทเรียนการรู้หนังสือทุกวันเซสชั่นประจำวันที่เน้นการออกเสียงการสะกดเครื่องหมายวรรคตอนหรือไวยากรณ์บทเรียนการอ่านรายสัปดาห์และเซสชันห้องสมุดรายสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการสอนคณิตศาสตร์ทุกวันในขณะที่ภาษา (ไทยจีนและเกาหลี) ดนตรีและวิชาเอกทั้งหมดสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ วิชาอื่น ๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์ไอซีทีและศิลปะและการออกแบบได้รับการสอนโดยใช้แนวทางข้ามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นหลักสูตรสร้างสรรค์

มีโอกาสมากมายสำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการกีฬาและศิลปะในระหว่างและหลังวันเลิกเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้อีกด้วยนักเรียนยังมีศูนย์ศิลปะที่ทันสมัยสามชั้นอยู่ใกล้ ๆ ศูนย์ศิลปะการแสดงโอเรียนเต็ลสยามเปิดให้บริการในปี 2557 โดยมีหอประชุมและห้องฝึกซ้อม 500 ที่นั่ง

วิทยาเขตวินด์เซอร์พาร์คเป็นสีเขียวเท่าที่ตาเห็น วิทยาเขต BIST ตั้งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟ Windsor Park มีทิวทัศน์ที่สวยงามสงบเงียบอากาศบริสุทธิ์และมีพื้นที่มากมายให้วิ่งไปรอบ ๆ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียนขนาดใหญ่ห้องไอซีทีสวีทที่มีอุปกรณ์ครบครัน 2 ห้องและศูนย์ศิลปะการแสดงโอเรียนเต็ลสยาม เช่นเดียวกับหอพักสองหลัง BIST ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สนามบาสเก็ตบอลห้องกีฬาปรับอากาศในร่มสนามกีฬาขนาดใหญ่และห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครัน

ติดต่อโครงการ

Harrow International School

Bangkok Patana School

Shrewsbury International School

Bromsgrove International School

International School Bangkok

Ruamrudee International School

American School of Bangkok

NIST International School

KIS International School

International Community School

จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

Categories
Top10

รีวิว 10 แอพสั่งอาหารออนไลน์ ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 แอพสั่งอาหารออนไลน์ ที่ดีที่สุด ปี 2024

รีวิว 10 แอพสั่งอาหารออนไลน์ ที่ดีที่สุด ปี 2024

รูป food panda

บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายวันนี้เรามีการรวมแอปพลิเคชันสั่งอาหารหลายรูปแบบมาให้ได้ติดตามและทดลองใช้บริการกัน เชื่อว่าหลายคนที่อ่านบทความนี้ น่าจะเคยใช้บริการ แอปพลิเคชันสั่งอาหารบางแบรนด์กันแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยลองกับบางแอปพลิเคชันดังนั้น วันนี้มาดูกันว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่จะอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์กันบ้าง

สารบัญ : 10 แอพสั่งอาหารออนไลน์ที่ดีที่สุด

จัดทำโดย thTop10.com
รูป line man

ขึ้นอันดับ 1 ในความนิยมกันเลยสำหรับการสั่งบริการอาหารผ่านไลน์แมนและไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้น แต่มีความสะดวกในการใช้บริการด้านอื่นๆ ตั้งแต่ในส่วนของอาหาร ที่คุณสามารถเลือกร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงหรือ ไกลจากสถานที่พัก สถานที่ทำงานได้ แต่จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มหากเกินจากระยะทางที่กำหนดซึ่งแอปพลิเคชันนี้รองรับทั้งระบบ iOS และ Android แต่จะมีค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 10 บาท ถือว่าไม่แพงเลย หากสั่งหลายเมนูจากร้านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ก็จะได้รับส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่งจะมีร้านเด็ดร้านดังจากเว็บไซต์วงในเข้าร่วมโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเรียกได้ว่าหากใช้บริการเป็นการสร้างอาหารจากไลน์แมนไม่แพงแน่นอน รวมถึงยังสามารถชำระได้ทั้งแบบเงินวด ผ่านบัตรเครดิต และ Rabbit Line Pay ด้วย

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป grab food

อีกหนึ่งบริการสำหรับการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์สำหรับบริการนี้ก็ถือว่าสะดวกรองรับทั้ง iOS และ Android อีกทั้งปัจจุบันรวบรวมร้านอาหารทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากกว่า 4,000 แห่ง และเลือกสั่งอาหารในบริเวณที่ใกล้ที่พักหรือออฟฟิศเพื่อความสะดวกซึ่งจะจัดส่งให้ด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งยังมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นติดตามพนักงาน ดูข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลการสั่ง รวมทั้งมีโปรโมชั่นเสริมต่างๆ สำหรับบริการแอพงปพลิเคชั่นนี้จะเริ่มต้นที่ค่าส่ง 10 บาทและมีเป็นราคาแบบเหมาจ่ายสามารถเลือกได้หลายร้านในการสั่งครั้งเดียว

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป food panda

อีกหนึ่ง Application ของคนที่นิยมสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์เรียกได้ว่าที่นี่รวมร้านเด็ดร้านดังและร้านท้องถิ่นมากกว่า 1000 ร้านจากทั่วประเทศเลยทีเดียวเอาใจ คนไทยทุกจังหวัด สามารถใช้บริการกันได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาหารร้านดังอาหารตามสั่งแม้แต่ส้มตำก็ยังสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นฟู้ดแพนด้าได้และรองรับบริการทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงมีบริการโปรโมชั่นแทบจะตลอดทั้งเดือน ค่าจัดส่งเบื้องต้นนั้น 40 บาททั่วกรุงเทพฯแต่หากในต่างจังหวัดต้องดูจากระยะทางของพื้นที่ซึ่งจะปรากฏให้ใน Application

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป now

สำหรับแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่จะบริการส่งอาหารที่อยู่ในบริการของ Application นี้โดยจะให้บริการช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น. และมีการแบ่งเมนูแบ่งหมวดอาหารร้านค้าต่างๆ ตามเขตในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกและจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมทั้งรองรับบริการการจ่ายเงินได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเงินสดใช้บริการเครดิตหรือการสมัครเป็นสมาชิกภายใน Application ค่าจัดส่งนั้นจะเริ่มต้นที่ 10 บาท แต่จะบวกเพิ่มขึ้น 9 บาทต่อกิโลเมตรแต่หากสั่งหลังเวลา 18.00 น. จะเพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท แต่หากใช้บริการโปรโมชั่นที่เข้าร่วมในช่วงเวลาต่างๆ ก็จะได้ส่วนลดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการให้บริการโปรโมชั่นนั้น

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป honest bee

สำหรับแอปพลิเคชันนี้เน้นบริการในการขนส่งวัตถุดิบอาหารรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปจากร้านค้าต่างๆเรียกได้ว่าบริการซื้อสินค้าและมีซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเข้าร่วมบริการภายใน Application นี้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไวน์คอนเนคชั่น Villa market และอื่นๆ ซึ่งจะจัดส่งภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงและเริ่มต้นค่าส่งที่ 70 บาทซึ่งผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนเข้าร่วมบริการบ้างและสามารถสั่งสินค้าได้ภายในซุปเปอร์มาเก็ตที่เข้าร่วมรวมทั้งหากสั่งซื้อครบ 690 บาทก็จะส่งฟรีในส่วนของบริการอาหารต่างๆ

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป happy fresh

อีกหนึ่งบริการที่ครอบคลุมกับการสั่งซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารจาก Supermarket ดังที่ครอบคลุมทั้งโลตัสบิ๊กซี wine connection และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่มีวัตถุดิบจากต่างประเทศเรียกว่า Shopping ผ่านแอปพลิเคชั่นในเมนูต่างๆ ได้อย่างสะดวกและยังให้บริการเสริมอื่นๆ ซึ่งจะต้องดูจากโปรโมชั่นภายในแอปพลิเคชั่น สำหรับค่าส่งนั้น 10 กิโลเมตรแรกจะเริ่มต้นเพียง 60บาท กิโลเมตรต่อไปจะเพิ่มขึ้นอีก 12 บาทและแต่จะมีค่าใช้จ่ายในชั่วโมงเร่งด่วนเริ่มต้นที่ 80 บาทและคิดเรทในอัตราเดียวกันกับราคาแรกซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android อีกด้วย สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซด์ในการสั่งวัตถุดิบต่างๆ ได้

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป 7 delivery

เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถสั่งอาหารกึ่งสำเร็จรูปจาก Supermarket สะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งจะมีเมนูต่างๆ บริการให้รวมทั้งสั่งซื้อสินค้าภายในเซเว่นได้อีกด้วยเรียกว่าบริการส่งได้สะดวก เพราะระบบจะคัดเลือกจากสาขาที่อยู่ใกล้สถานที่ที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงานรวมทั้งยังเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆของทางเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้มแลกของรางวัลสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นนี้ได้และรองรับการบริการผ่าน iOS และ Android

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป lotus

เป็นอีกหนึ่งบริการของซุปเปอร์มาร์เก็ตดังที่มีสาขาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่จะให้บริการส่งอาหารสดวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆ จากทางซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลตัส ในแต่ละสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกรวมทั้งยังสามารถสั่งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมทั้งบริการพร้อมส่งต่างๆ ที่ทางโลตัสแต่ละสาขามีบริการให้กับคุณด้วย

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป big c

อีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนรักการทำอาหารและคุณสามารถสั่งวัตถุดิบต่างๆจาก Application นี้รวมทั้งอาหารสดอาหารแห้ง แต่ละสาขาที่เข้าร่วมบริการของ Application บิ๊กซีเรียกได้ว่าสะดวกและเป็นบริการยุคใหม่ของซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยเลยทีเดียวโดยสามารถเลือกดูเมนูต่างๆ พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดที่เข้าร่วมในแต่ละช่วงเวลาในการให้บริการของ Application นี้

ข้อดี
ข้อเสีย
รูป skootar

สำหรับแอปพลิเคชันนี้อำนวยความสะดวกไม่แพ้แอปพลิเคชันอื่นและนอกจากจะให้บริการส่งอาหารแล้ว Application นี้ยังให้บริการรับส่งเอกสารตามออฟฟิศอีกด้วยอีกทั้งยังบริการ ของที่นี่สามารถดูข้อมูลตรวจสอบเมนูการสั่งหรือ สั่งอาหารจากหลายร้านได้แต่จะไม่รับบริการในการสั่งเค้กเพราะผู้ให้บริการเกรงจะเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงเน้นในการสั่งอาหารมากกว่าและมีค่าจัดส่งตามระยะทางเริ่มต้นที่ 70 บาท

ข้อดี
ข้อเสีย

นี่คือสิบอันดับ Application สำหรับสั่งอาหารและวัตถุดิบที่เราขอแนะนำว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณไม่ควรพลาด เพราะเป็นบริการที่ทันสมัย ใช้บริการได้ง่าย สะดวกในทุกช่วงเวลา ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้จากภายใน Application ที่จะมีเงื่อนไขในการให้บริการ ค่าจัดส่ง โปรโมชั่นส่วนลดหรือกิจกรรมเสริม รวมทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมบริการเป็นพิเศษภายใน Application ด้วย ก็ถือว่าเป็นบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตชาวเมืองและชีวิตคนรุ่นใหม่ในทุกพื้นที่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลบริการออนไลน์ทำให้คุณเข้าถึง ทุกร้านค้าได้อย่างง่ายดายและสะดวก

จัดทำโดย ทีมงาน thTop10.com

ทีมงาน thTop10.com เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซส์ ทีมนักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานครอบคลุมในเรื่อง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไลฟสไตล์ เทคโนโลยี และ การบริการ

รีวิวที่น่าสนใจ
บทความเพื่อคุณ

สำรวจหมวดหมู่ thTop10.com เพิ่มเติม

Copyright @2020 ALL TEN MARKET  Co., Ltd. All right reserved

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย 

รายละเอียดบางอย่างจำกัดเฉพาะราคาและข้อเสนอพิเศษมีให้กับเราโดยตรงจากพันธมิตรของเราและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้จะมีการวิจัยอย่างพิถีพิถันแต่ข้อมูลที่เราแบ่งปันนั้นไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือการคาดการณ์ทางกฎหมายหรือวิชาชีพ

Categories
Top10

รีวิว 10 ร้านนวด สปา ที่ดีที่สุด ในกรุงเทพ ปี 2024